JSP обработка на изключения – JSP страница за грешки

JSP обработка на изключения – JSP страница за грешки

Въведение

Обработката на изключения е важна част от всяко уеб приложение. Това е така, защото грешките могат да възникнат по всяко време, независимо колко внимателно е кодирано приложението. Без подходяща обработка изключенията могат да доведат до срив на приложението, което води до недоволни потребители и загуба на доверие.

JSP страниците за грешки са мощен инструмент за разработчиците, които искат да обработват и показват изключения по персонализиран начин. Те позволяват на разработчиците да създават конкретни страници за грешки, които предоставят на потребителите ясни и полезни съобщения за грешки. В този урок ще разгледаме как да създадем и използваме JSP страници за грешки за обработка на изключения в JSP приложения.

Създаване на JSP страница за грешки

Първата стъпка е да създадете JSP страница за грешки. Това е обикновена JSP страница, която ще бъде показана, когато възникне изключение. Съдържанието на страницата с грешки е изцяло по ваш избор, но обикновено включва следното:

– Заглавие на страницата, което описва възникналата грешка
– Съобщение за грешка, което предоставя на потребителите повече информация за грешката
– Инструкции за това как да поправят грешката или да продължат
– Връзка обратно към началната страница или друго подходящо място

  Как интернет уби Първи април (и защо трябва да спре)

Ето един пример за проста JSP страница за грешки:
jsp
<%@ page contentType="text/html;charset=UTF-8" language="java" %>
<html>
<head>
<title>Възникна грешка</title>
</head>
<body>
<h1>Възникна грешка</h1>
<p>Възникна неизвестна грешка. Моля, опитайте отново.</p>
<a href="index.jsp">Начална страница</a>
</body>
</html>

Настройване на JSP страници за грешки

След като създадете JSP страница за грешки, трябва да я настроите в уеб приложението си. Това става чрез добавяне на следното в уеб дескрипторния файл (web.xml):

xml
<error-page>
<error-code>500</error-code>
<location>/WEB-INF/jsp/error.jsp</location>
</error-page>

Този код казва на уеб контейнера да използва посочената JSP страница (/WEB-INF/jsp/error.jsp) за обработка на всички грешки със код на състояние HTTP 500 (Вътрешна грешка на сървъра). Можете да добавите множество записи , за да обработите различни кодове на състояние на грешка.

Обработка на изключения

След като настроите JSP страници за грешки, можете да ги използвате за обработка на изключения в JSP скриптове. Можете да направите това, като хвърлите изключение ръчно или като позволите на Java Runtime Environment (JRE) да хвърли изключение.

За да хвърлите изключение ръчно, използвайте оператора throw. Например, следният код хвърля ново изключение RuntimeException:
jsp
<%
throw new RuntimeException("Възникна грешка");
%>

Ако JRE хвърли изключение, можете да го обработите, като използвате блока try-catch. Например, следният код обработва всякакви изключения от типа RuntimeException:
jsp
<%
try {
// Код, който може да хвърли изключение
} catch (RuntimeException e) {
// Код за обработка на изключението
}
%>

Когато JRE хвърли изключение, което не е обработено от текущата страница, то се предава на уеб контейнера. След това уеб контейнерът използва страницата за грешки, която е конфигурирана за конкретния код на състояние на грешка.

  Какво е Microsoft – WPD

Полезни връзки

JSP Страници за грешки
Java Изключения

Заключение

JSP страниците за грешки са мощен инструмент за обработка и показване на изключения в JSP приложения. Те позволяват на разработчиците да създават персонализирани страници за грешки, които предоставят на потребителите ясни и полезни съобщения за грешки.

Използването на JSP страници за грешки е лесен и ефективен начин за подобряване на потребителския опит и да се гарантира, че уеб приложенията реагират правилно на грешки. Тази статия осигури въведение в това как да създавате и използвате JSP страници за грешки, за да подобрите своите собствени JSP приложения.

Често задавани въпроси (FAQs)

В1: Каква е целта на JSP страниците за грешки?
О1: JSP страниците за грешки позволяват на разработчиците да обработват и показват изключения в JSP приложения по персонализиран начин.

  Съюзник на търговците за стартиране на нови стратегии

В2: Къде мога да добавя JSP страници за грешки в уеб приложението си?
О2: JSP страниците за грешки се добавят към уеб дескрипторния файл (web.xml).

В3: Как да хвърля изключение ръчно в JSP скрипт?
О3: Можете да хвърлите изключение ръчно, като използвате оператора throw.

В4: Как да обработя изключения в JSP скрипт?
О4: Можете да обработвате изключения, като използвате блока try-catch.

В5: Какво се случва, когато JRE хвърли изключение, което не се обработва от текущата страница?
О5: Когато JRE хвърли изключение, което не се обработва от текущата страница, то се предава на уеб контейнера.

В6: Какъв е препоръчителният формат за съобщения за грешки в JSP страници за грешки?
О6: Съобщенията за грешки трябва да са ясни и полезни, като предоставят на потребителите конкретна информация за възникналата грешка.

В7: Как мога да използвам JSP страници за грешки, за да подобря потребителския опит?
О7: JSP страниците за грешки могат да подобрят потребителския опит, като предоставят на потребителите ясни и полезни съобщения за грешки, като същевременно намалят натоварването на сървъра.

В8: Какви са другите предимства на използването на JSP страници за грешки?
О8: JSP страниците за грешки могат също да помогнат за подобряване на сигурността чрез намаляване на риска от разкриване на чувствителна информация в съобщения за грешки.