11 най-добри инструмента за търсене на MAC адрес за всяка нужда

За ИТ специалисти и мрежови администратори инструментите за търсене на MAC адрес са мощен ресурс, който може да предостави важна информация за свързани устройства към мрежа.

Използвайки тези инструменти, тези професионалисти могат да идентифицират производителите и типовете устройства и другите подробности за MAC адресите. В резултат на това тяхната ефективност на управление и възможност за отстраняване на неизправности се подобряват до голяма степен.

Тук ще обсъдим инструментите за MAC адреси, които ще ви помогнат да оптимизирате работата на мрежата и да подобрите мерките за сигурност. Но първо вижте значението на търсенето на MAC адрес и как тези инструменти могат да помогнат при оптимизирането на производителността на мрежата.

Какво е MAC адрес?

Източник: wikipedia.org

Акронимът на MAC адреса е адресът за контрол на достъпа до медиите. Това е уникален идентификатор, който обикновено се вгражда в мрежовия адаптер на дадено устройство по време на производството. MAC адресът съдържа 12 цифри и е 48-битово число. Състои се от шест групи от две шестнадесетични цифри. Групите са разделени с двоеточие или тире.

Компютри, смартфони, рутери, мрежови комутатори и всяко друго мрежово активирано устройство имат уникален MAC адрес. Той играе решаваща роля в различни мрежови операции, като идентификация на устройства, сигурност, отстраняване на неизправности и наблюдение.

Значение на търсенето на MAC адрес в управлението на мрежата

Търсенето на MAC адрес е от съществено значение в целия процес на управление на мрежата. Улеснява наблюдението на мрежата, управлението на активи, идентификацията на устройствата и сегментирането на мрежата. Ето какво могат да направят мрежовите администратори, като използват функцията за търсене на MAC:

#1. Идентификация на устройството

MAC адресът е уникалният идентификатор, прикрепен към мрежовите интерфейсни контролери (NIC). Чрез търсене на адреса мрежовите администратори могат да идентифицират и разграничат устройствата в своята мрежа, което е важно за проследяване на устройства и управление на инвентара.

#2. Подобрена мрежова сигурност

Също така помага да се поддържа списък с разрешени устройства и да се блокират неоторизирани. Също така е необходимо за задачи като филтриране на MAC адреси, практика за сигурност, която позволява на устройства с конкретни MAC адреси да се свързват към мрежа. По този начин администраторите могат да добавят допълнителен защитен слой към мрежата.

#3. Мрежово наблюдение

Функцията за търсене на MAC адрес също е от съществено значение за наблюдение на мрежовия трафик и анализиране на това как работи потокът от данни. Използвайки MAC адреси, администраторите могат да идентифицират източника и дестинацията на мрежовите пакети, да получат представа за моделите на трафика и да получат представа за използването на мрежата.

#4. Отстраняване на неизправности

Ключът е незабавното идентифициране на източника за разрешаване на всеки мрежов проблем. Когато имате подробности за MAC адреса, става по-лесно да намерите устройството, свързано с определен MAC адрес, за отстраняване на неизправности.

#5. Управление на активи

Чрез търсене на MAC адрес организациите могат да записват MAC адреси, свързани с устройства, и да проследяват физическото местоположение, собствеността и подробностите за конфигурацията на мрежовите устройства. Когато става дума за управление на гаранцията и мрежовата инфраструктура, това играе важна роля.

  USB конектор тип A: всичко, което трябва да знаете

#6. Сегментиране на мрежата

Сегментирането на мрежата означава разделяне на мрежа на по-малки и изолирани подмрежи. Това помага за подобряване на производителността, сигурността и управлението на мрежата. С данни за MAC адрес в ръка, администраторите могат да категоризират устройствата въз основа на отдел, функция, изисквания за сигурност и т.н.

Как да използвате инструменти за търсене на MAC адрес за идентифициране на проблеми с производителността на мрежата

Въпреки че можете да извлечете основния MAC адрес от вашия компютър или мрежово устройство, имате нужда от допълнителни данни за управление на производителността на мрежата. Тази информация може лесно да бъде извлечена с помощта на инструменти за търсене на MAC адреси, налични в интернет. Повечето от тях са онлайн инструменти и могат да се използват безплатно.

Основната цел на тези инструменти е да споделят информация за доставчика или производителя и типа устройство, свързано с MAC адрес. Нито един от тези инструменти не е в състояние директно да идентифицира проблемите с производителността на мрежата, които вие или вашата организация може да имате.

Въпреки това информацията, генерирана от тези онлайн инструменти или ресурси, може да се използва като част от целия процес на отстраняване на неизправности. Ето как можете да използвате инструментите за намиране и разрешаване на мрежови проблеми:

  • На първо място, трябва да получите MAC адреса на вашето устройство или устройството, което смятате, че може да причинява проблема.
  • Тук идва използването на инструменти за търсене на MAC адрес. Въведете MAC адреса в този инструмент, за да получите важна информация, като името на доставчика, модела на устройството и много други.
  • С тези данни можете да търсите често срещаните проблеми с производителността на мрежата, за които е известно, че има конкретното устройство или производител. Можете дори да посетите официалния уебсайт на доставчика и да проверите неговата документация за поддръжка, за да търсите докладвани проблеми, актуализации на фърмуера или ръководства за отстраняване на неизправности за това устройство.
  • Това не е всичко; можете също да използвате данните, генерирани от инструмента, за да прегледате и анализирате мрежовата конфигурация на устройството. Проверете дали устройството използва точни мрежови настройки за IP конфигурация, подмрежова маска, DNS сървъри и т.н., тъй като неправилно конфигурираните настройки могат да причинят проблеми с производителността.
  • Ако мрежовите администратори искат да оценят мрежовата инфраструктура на организацията, те могат да използват тези инструменти, за да получат подробности за всички MAC адреси в мрежата. По този начин те могат да идентифицират претоварване на мрежата или неправилни конфигурации, засягащи производителността на мрежата.

След като вече знаете колко важни са инструментите за търсене на MAC адреси за управление на мрежата, ето списък с някои ефективни инструменти.

Търсене на MAC адрес

Откриването на производителя на устройството или името на устройството е изключително лесно с инструмента за търсене на MAC адрес. Той може да показва име на доставчик, местоположение и MAC подробности от въведения OUI или MAC адрес.

Този изчерпателен инструмент предоставя информация като OUI, име на доставчик, адрес, тип задание и дата на първоначална регистрация. Разделът Подробности съдържа обхвата на адресите, размера на блока, UAA, типа на предаване и информацията за Wireshark.

  Използвайте команда Ok Google, за да прочетете всичките си известия на глас

Неговата база данни, с 48K+ MAC адресни префикси, се актуализира веднага щом има актуализация на IEEE директорията и базата данни на производителя на Wireshark. Следователно всеки резултат от търсенето ви предлага най-точните данни на производителя с гаранция.

Този инструмент също има безплатен и публичен Rest API. Той може да обработва голям обем заявки и да ги адресира при ниска латентност.

AllDataFeeds.com

AllDataFeeds.com има инструмент за търсене на доставчик на MAC адрес, който можете да използвате безплатно. Въведете своя MAC адрес във всеки от стандартните формати и той ще извлече подробности за доставчика, блока и MAC адреса.

Някои от важните параметри, показвани от този инструмент, са номер на OUI, име на фирма, адрес на фирма, частен доставчик, валидност на MAC адрес, тип предаване, тип администрация, размер на блока, диапазон на блока, статус на регистрация на блока и размер на блока за присвояване.

MACVendorLookup.com

Мрежовите администратори, които търсят платформа за познаване на доставчици, местоположения и друга информация от MAC адрес, трябва да използват MACVendorLookup.com. Този онлайн инструмент ви помага да получите данни за името на фирмата, адреса, диапазона от адреси за доставчика и типа.

Дори и да не знаете как да намерите вашия MAC адрес, можете да използвате неговото ръководство за Windows, Mac и Linux. Освен това има REST API, който можете да внедрите във всяко приложение, което разработвате.

DNSCHECKER

DNSCHECKER ви предоставя необходимата информация за MAC адреса на вашия компютър или друго устройство. Можете да използвате това за две различни цели. Първо, можете да въведете MAC адрес или OUI, за да знаете за неговия производител. Или можете да въведете име на доставчик, за да разберете обхватите и подробностите за неговия MAC адрес.

Данните за доставчика, генерирани от този инструмент, са адресен префикс, име на фирма, адрес на фирма, диапазон от начален адрес и диапазон от краен адрес. Всяка информация може да бъде копирана отделно с едно кликване.

Той също така извлича вашия IP адрес и го показва автоматично в горния десен ъгъл. Тази платформа също така идва с ръководство за това как да намерите MAC адреса на вашето устройство.

WhatsMyIP.org

WhatsMyIP.org улеснява решенията за търсене на MAC адрес или OUI чрез тази онлайн платформа. Тя ви позволява да получите достъп до базата данни на доставчика на MAC адреси, като използвате пълен MAC адрес, префикс на доставчик на OUI или име на доставчик/производител.

Когато въведете MAC адреса, сайтът веднага ще ви покаже името на доставчика и префикса на адреса. Като въведете името на доставчика, можете да получите списъка с адресни префикси заедно със свързаното пълно име на доставчика.

Можете също да използвате Miniwebtool като платформа, за да разберете за доставчика или производителя. Всичко, което трябва да направите, е да въведете пълния MAC адрес или първите 6 цифри от шестнадесетичния адрес.

За търсене на доставчик поддържа общите формати като 34-C9-3D-4F-03-7B, 34:C9:3D:4F:03:7B, 34 C9 3D 4F 03 7B или 34C93D4F037B. Този инструмент използва базата данни с MAC адреси от IEEE, така че можете да сте сигурни в автентичността и точността на резултатите, които получавате.

Miniwebtool предлага също списък с префикси на MAC адреси в зависимост от доставчиците. За целта трябва да въведете пълния или частичен производител, например apple или Apple Computer, Inc. Освен това резултатите, генерирани на тази платформа, могат да бъдат изтеглени в PDF или JPG файлови формати.

  6 най-добри приставки за прикриване на връзки в WordPress за партньори

MACVendors.com

Искате ли незабавно да намерите името на доставчика на MAC адрес? MACVendors.com е тук, за да ви служи. Той извлича списъка с доставчици от 16 500 регистрирани доставчици директно от IEEE Standards Association, който се актуализира няколко пъти на ден.

Тази платформа е лишена от ненужни допълнителни разходи и ви връща името на доставчика, след като й изпратите HTTP GET/POST заявка заедно с MAC адреса. Той също така идва с API, който можете да използвате във вашата система.

В момента API получава 3,6 милиарда заявки всяка година. Оптимизираните и високопроизводителни сървъри на тази платформа могат безпроблемно да обработват дори 100 000 заявки, направени от вашето приложение. Въпреки това, ако възнамерявате да правите по-малко от 1000 заявки на ден, не е необходимо да получавате необходимия API ключ или да се регистрирате на тази платформа.

Друг опростен онлайн инструмент за търсене на MAC адрес е Dan’s Tools. Тук потребителите могат или да проверят името на доставчика на MAC адреса, или да въведат името на доставчика, за да разберат за OUI на MAC адреса.

Търсене на OUI

OUI Lookup предоставя актуализирана информация за MAC адреси и доставчици на OUI на своите потребители. Просто въведете MAC адреса или доставчика в полето за търсене и намерете цялата свързана информация за доставчика, като име на доставчика и OUI на доставчика.

Можете да щракнете върху бутона GO, за да извлечете допълнителна информация като основна нотация, нотация с точки, нотация с тире, максимален и минимален диапазон и цяло число. За име на доставчик приема точното име или частично съответстващо име.

Тази платформа също така има някои уроци за това как да намерите MAC адреси за вашата операционна система и устройство, което е много полезно за неопитни потребители.

Уджър

Udger е полезен ресурс, който ви позволява да разберете информация за доставчика на MAC адрес. Списъкът с доставчици на MAC адреси, използвани от тази платформа, е предоставен от Асоциацията за стандарти IEEE. Данните се актуализират ежедневно, така че можете да сте сигурни, че получавате най-новите и най-точни данни.

Udger ви позволява да въведете MAC адреса и да натиснете бутона за търсене. В рамките на няколко секунди той ще генерира цялата жизненоважна информация, свързана с доставчика, като име на доставчика, код на доставчика, адреси, държава и код на държавата.

HWадрес

HWaddress е минимален уебсайт за търсене на MAC адрес. Тази чиста платформа не ви разсейва с много информация или връзки. Вместо това съдържа само празно поле, където трябва да въведете или поставите MAC адреса или името на производителя. След като щракнете върху бутона Търсене, той показва името на компанията, OUI и обхвата на MAC.

Този уебсайт също така ви казва как да напишете този MAC адрес в различни стилове като Unix, Unix с нула, без разделители и т.н. Освен това, след като влезете в интерфейса, той автоматично ще покаже вашия обществен IP адрес.

Заключителни думи

Досега обсъждахме някои от най-добрите инструменти за търсене на MAC адреси, които са достъпни за безплатна употреба. Освен това е доста лесно да използвате тези платформи и те ви спестяват от неудобството да инсталирате какъвто и да е софтуер в локалната система. Някои от тях дори предлагат API функцията, необходима за масово търсене.

Прегледайте тези онлайн платформи и трябва да можете да намерите най-подходящата за вашите нужди.

Ако искате да прочетете повече за MAC адресите, ето статия за филтрирането на MAC адреси.

x