Как да създадете нов потребител с активиран Sudo на Ubuntu

Как да създадете нов потребител с активиран Sudo на Ubuntu

Въведение

Ubuntu е широко използвано дистрибуция на Linux, известно със своята лесна употреба и персонализиране. За да управлявате ефективно Ubuntu система, често е необходимо да създавате нови потребителски акаунти. Тези акаунти могат да имат различни нива на привилегии, включително способността да изпълняват команди с повишени привилегии чрез командата sudo.

В тази статия ще разгледаме стъпките за създаване на нов потребител с активиран sudo на Ubuntu. Ще обясним различните опции и настройки, които са налични, и ще предоставим съвети за управление на потребителските акаунти ефективно.

За команда Sudo

Командата sudo позволява на обикновен потребител да изпълнява команди с привилегии на суперпотребител (root). Това е мощен инструмент, който може да се използва за извършване на административни задачи, като инсталиране на софтуер, актуализиране на системата и промяна на конфигурационни файлове.

За да използвате командата sudo, трябва да имате акаунт с активирани sudo привилегии. Можете да проверите дали вашият акаунт има sudo привилегии, като изпълните командата:

  Как да деблокирате някого в Messenger


$ sudo -v

Ако въведете паролата си и се покаже съобщението „Privileges escalated“, значи имате sudo привилегии.

Необходими условия

Преди да създадете нов потребител, уверете се, че сте изпълнили следните предпоставки:

* Имате достъп до терминал или конзола.
* Имате потребителски акаунт с sudo привилегии.

Стъпки за създаване на нов потребител с активиран Sudo

1. Отворете терминал

Отворете терминал, като натиснете клавишите Ctrl+Alt+T или като потърсите „Terminal“ в менюто с приложения.

2. Използвайте командата useradd

За да създадете нов потребител, използвайте командата useradd. Синтаксисът на командата е:


sudo useradd [опции] име_на_потребител

Задължителният аргумент име_на_потребител е името на новия потребител, който искате да създадете.

3. Задайте парола

След като създадете потребителя, трябва да зададете парола за него. Използвайте командата passwd, последвана от името на потребителя:


sudo passwd име_на_потребител

4. Добавете потребител към групата sudo

За да дадете на новия потребител sudo привилегии, трябва да го добавите към групата sudo. Използвайте командата usermod, последвана от опцията -aG и името на групата:


sudo usermod -aG sudo име_на_потребител

5. Проверете sudo привилегиите

  Как да използвате приложението New Compass на Apple Watch

Можете да проверите дали новият потребител има sudo привилегии, като използвате командата:


sudo -u име_на_потребител -v

Ако потребителят въведе паролата си и се покаже съобщението „Privileges escalated“, значи той има sudo привилегии.

Допълнителни опции

Освен основните стъпки, описани по-горе, командата useradd предоставя няколко допълнителни опции за персонализиране на новия потребителски акаунт:

* -c „коментар“: Добавя коментар към записа на потребителя в базата данни /etc/passwd.
* -d /път/към/начална_директория: Задава началната директория на потребителя.
* -m: Създава начална директория за потребителя.
* -s /път/към/шел: Задава обвивката по подразбиране на потребителя.

Съвети за управление на потребителски акаунти

* Използвайте силни и уникални пароли за всички потребителски акаунти.
* Активирайте sudo привилегии само за тези акаунти, които се нуждаят от тях.
* Редовно проверявайте и актуализирайте списъка с потребителски акаунти за неактивни или ненужни акаунти.
* Използвайте инструмента chage за проследяване и управление на честотата на смяна на паролите.

Заключение

Създаването на нов потребител с активиран sudo на Ubuntu е проста задача, която може да се изпълни с няколко стъпки. Чрез следване на инструкциите, описани в тази статия, можете ефективно да управлявате потребителските акаунти на вашата система Ubuntu и да гарантирате сигурността и ефективността на вашата конфигурация.

  Как да напишете основна програма на Apple II във вашия уеб браузър

Често задавани въпроси (ЧЗВ)

1. Защо да създавам нов потребител вместо да използвам съществуващия си акаунт?
Създаването на нов потребител ви позволява да разделите привилегиите и да подобрите сигурността, като ограничите кои потребители имат достъп до повишени привилегии.

2. Мога ли да активирам sudo привилегии за всички потребители?
Не се препоръчва да активирате sudo привилегии за всички потребители, тъй като това може да представлява сериозен риск за сигурността.

3. Как да деактивирам sudo привилегиите за потребител?
За да деактивирате sudo привилегиите за потребител, премахнете го от групата sudo, използвайки командата usermod -G sudo nomeutente.

4. Мога ли да променя началната директория на потребител?
Да, можете да промените началната директория на потребителя, като използвате командата usermod -d /нова/път/към/начална_директория nomeutente.

5. Как да изтрия потребителски акаунт?
За да изтриете потребителски акаунт, използвайте командата userdel nomeutente.

6. Какво е групата sudoers?
Групата sudoers е група с повишени привилегии, която замества групата sudo в някои версии на Ubuntu.

7. Как да управлявам честотата на смяна на паролите?
Можете да управлявате честотата на смяна на паролите, като използвате инструмента chage, последван от името на потребителя и желаните параметри.

8. Как да добавя потребител към няколко групи?
За да добавите потребител към няколко групи, използвайте командата usermod -G група1,група2,група3 име_на_потребител.