Как да публикувате Python пакети в PyPI с помощта на Poetry на Ubuntu 22.04

Как да публикувате Python пакети в PyPI с помощта на Poetry на Ubuntu 22.04

Въведение

PyPI (Индекс на пакети на Python) е основният централен регистър за пакети на Python, софтуерни компоненти, които осигуряват множество функционалности и улесняват разработването на приложения на Python. Poetry е модерен инструмент за управление на dependency и опаковки в Python, който улеснява създаването, публикуването и поддържането на пакети на Python. Тази статия предоставя подробни инструкции за публикуване на Python пакети в PyPI с помощта на Poetry на Ubuntu 22.04.

Инсталиране на Poetry

За да започнете, инсталирайте Poetry на вашата система Ubuntu 22.04, като изпълните следната команда:


curl -sSL https://install.python-poetry.org | python3 -

Проверете дали Poetry е инсталиран правилно, като въведете:


poetry --version

Създаване на Python пакет

1. Създайте директория за вашия пакет: Създайте нова директория за вашия Python пакет.

2. Инициализирайте Poetry: Преминете към новосъздадената директория и инициализирайте проект на Poetry, като въведете:


poetry new my_package

3. Редактирайте pyproject.toml: Отворете файла pyproject.toml и направете следните промени:


[tool.poetry]
name = "my_package"
version = "1.0.0"
description = "Описание на вашия пакет"
authors = ["Вашето име"]

4. Напишете кода на пакета: Създайте Python файл в директорията src/my_package, който съдържа кода на вашия пакет.

  Как да получите статус на изпращане и виждане за имейли в Gmail

5. Създайте файл README: Създайте файл README.md, който описва вашия пакет.

Публикуване в PyPI

След като създадете Python пакета си, ето стъпките за публикуването му в PyPI:

1. Регистрирайте се за акаунт в PyPI: Ако нямате акаунт в PyPI, регистрирайте се на https://pypi.org/account/register/

2. Генерирайте API ключ на PyPI: След като влезете в акаунта си в PyPI, отидете на https://pypi.org/manage/account/tokens/ и генерирайте API ключ.

3. Настройте Poetry за PyPI: В директорията на вашия пакет изпълнете следната команда, за да конфигурирате Poetry за използване на вашия API ключ на PyPI:


poetry config pypi-token.pypi YOUR_API_KEY

4. Публикувайте пакета: За да публикувате пакета си, изпълнете:


poetry publish

5. Проверете статуса на публикуването: След като публикуването завърши, посетете страницата на вашия пакет в PyPI, за да проверите дали е публикуван успешно.

Допълнителни съвети

* Тествайте пакета си: Тествайте задълбочено пакета си преди публикуване, за да идентифицирате потенциални проблеми.
* Използвайте условни зависимости: Използвайте условни зависимости, за да дефинирате зависимости, необходими само за определени платформи или версии на Python.
* Автоматизирайте процеса: Используйте фреймворк за автоматизация като „CI/CD“, за да автоматизирате процеса на публикуване.
* Поддържайте пакета си: Редовно актуализирайте пакета си с нови функции, поправки на грешки и подобрения в сигурността.

  8 най-добри системи за продажба (POS) за разрастване на вашия бизнес

Заключение

Познаването на това как да публикувате Python пакети в PyPI с помощта на Poetry е от съществено значение за разработчиците на Python, които искат да споделят своя код с по-широка аудитория. Като следвате стъпките, описани в тази статия, можете лесно да публикувате пакети на Python в PyPI и да ги направите достъпни за разработчиците на Python по целия свят. Публикуването на вашия пакет не само носи признание, но и ви позволява да допринесете за Python общността.

Често задавани въпроси

1. Кой е най-добрият инструмент за управление на Python опаковки?
– Poetry е препоръчваният инструмент за управление на Python опаковки поради неговата гъвкавост, лекота на използване и поддръжка за различни функции.

2. Мога ли да публикувам своя пакет в PyPI без да използвам Poetry?
– Да, можете да публикувате пакетът си в PyPI ръчно, като използвате инструмента „twine“, но Poetry осигурява по-опростен и автоматизиран процес.

  Как да получите библиотека с игри и софтуер на Amazon

3. Има ли такси за публикуване в PyPI?
– Не, няма такси за публикуване в PyPI.

4. Има ли ограничения за размера на пакета, който мога да публикувам в PyPI?
– Да, существует ограничение на размера от 50 MB за пакети, качени в PyPI.

5. Как да поддържам пакета си след публикуването?
– Винаги актуализирайте пакета си с нови версии, поправки на грешки и подобрения в сигурността.

6. Как мога да променя версията на пакета си след публикуването?
– Използвайте командата poetry version в директорията на пакета си, за да промените номера на версията.

7. Как да изтрия пакет от PyPI?
– Можете да поискате премахването на пакета си от PyPI, като се свържете с екипа за поддръжка на PyPI.

8. Как да се справя с грешки по време на публикуването?
– Проверете дали вашата API ключ за PyPI е валидна, дали мрежовата ви връзка е стабилна и дали вашият пакет отговаря на изискванията на PyPI.