Как да направите гладка извита графика в Excel и Google Sheets

Как да направите гладка извита графика в Excel и Google Sheets

Excel и Google Sheets са мощни инструменти, които могат да създават разнообразни графики и диаграми. Един тип графика, която може да възникне във вашата работа, е гладката извита графика. Извитите графики са полезни за показване на тенденции, като приходи с течение на времето или растеж на населението.

Има няколко различни начина за създаване на гладка извита графика в Excel и Google Sheets. Всеки метод има своите плюсове и минуси, така че е важно да изберете метода, който е най-подходящ за вашите нужди.

В тази статия ще разгледаме различните методи за създаване на гладки извити графики и ще ви предложим няколко съвета как да подобрите външния вид на вашите графики.

Методи за създаване на гладки извити графики

1. Използване на функцията SMOOTH()

Функцията SMOOTH() е вградена функция в Excel, която може да се използва за изглаждане на данни. Функцията приема два аргумента: масив от данни и период на изглаждане. Периодът на изглаждане определя колко точки от данни да се използват за изчисляване на всяка изгладена точка.

Например, да предположим, че имате следния набор от данни:


A1: 10
A2: 12
A3: 14
A4: 16
A5: 18

Можете да използвате функцията SMOOTH(), за да изгладите този набор от данни, като използвате следната формула:

  Как да създадете преки пътища на работния плот в Ubuntu


= SMOOTH(A1:A5, 2)

Това ще изглади данните, като използва период на изглаждане от 2. Изгладените данни ще бъдат показани в следния диапазон:


B1: 11
B2: 13
B3: 15
B4: 17

2. Използване на експоненциално изглаждане

Експоненциалното изглаждане е друг метод за изглаждане на данни. Този метод дава по-голяма тежест на по-новите данни, така че изгладената графика ще бъде по-чувствителна към промени в тенденцията.

За да използвате експоненциално изглаждане, можете да използвате функцията EXPONDIST() в Excel. Функцията EXPONDIST() приема два аргумента: масив от данни и коефициент на затихване. Коефициентът на затихване определя колко тежест да се дава на по-новите данни.

Например, да предположим, че имате следния набор от данни:


A1: 10
A2: 12
A3: 14
A4: 16
A5: 18

Можете да използвате функцията EXPONDIST(), за да изгладите този набор от данни, като използвате следната формула:


= EXPONDIST(A1:A5, 0.5)

Това ще изглади данните, като използва коефициент на затихване от 0,5. Изгладените данни ще бъдат показани в следния диапазон:


B1: 11.2
B2: 12.6
B3: 14.2
B4: 16
B5: 17.8

3. Използване на пълзяща средна

Пълзящата средна е друг метод за изглаждане на данни. Този метод изчислява средната стойност на определен брой съседни точки от данни. Броят на точките от данни, използвани за изчисляване на средната стойност, се нарича „прозорец“.

За да използвате пълзяща средна, можете да използвате функцията AVERAGE() в Excel. Функцията AVERAGE() приема два аргумента: масив от данни и номер на прозореца. Номерът на прозореца определя броя на точките от данни, които ще се използват за изчисляване на средната стойност.

  Как да намерите музикални концерти във вашия район с помощта на Shazam

Например, да предположим, че имате следния набор от данни:


A1: 10
A2: 12
A3: 14
A4: 16
A5: 18

Можете да използвате функцията AVERAGE(), за да изгладите този набор от данни, като използвате следната формула:


= AVERAGE(A1:A5, 2)

Това ще изглади данните, като използва прозорец от 2. Изгладените данни ще бъдат показани в следния диапазон:


B1: 11
B2: 13
B3: 15
B4: 17

Съвети за подобряване на външния вид на гладки извити графики

След като създадете гладка извита графика, можете да подобрите външния й вид, като направите следното:

* Добавяне на заглавие и етикети: Добавете заглавие към графиката си, за да опишете какво представлява тя. Също така добавете етикети към осите X и Y, за да покажете какви мерни единици се използват.
* Избор на подходящ тип графика: Има няколко различни типа графики, които можете да използвате за показване на данни. Изберете типа графика, който е най-подходящ за вашите нужди. Например, ако искате да покажете тенденция, използвайте линеен график. Ако искате да покажете разпределението на данните, използвайте хистограма.
* Настройване на формата на графиката: Можете да персонализирате външния вид на графиката си, като промените цветовете, шрифта и стила на линията. Можете също така да добавите мрежа, за да улесните четенето на данните.
* Добавяне на легенда: Ако графиката ви показва няколко серии от данни, добавете легенда, за да обясните какво представлява всяка серия.
* Използвайте ефективни техники за визуализация: Използвайте техники за визуализация, като цвят, форма и текстура, за да изпъкнете важните данни.

  8 платформи за машинно обучение с нисък код и без код за използване

Заключение

Гладките извити графики са полезен инструмент за визуализиране на данни и показване на тенденции. Има няколко различни метода за създаване на гладки извити графики, всеки със своите плюсове и минуси. След като създадете гладка извита графика, можете да подобрите външния й вид, като следвате някои прости съвети.

Като използвате правилните методи и техники, можете да създавате гладки извити графики, които са информативни и визуално привлекателни. Тези графики могат да ви помогнат да комуникирате данните си по-ефективно и да вземате по-добри решения.

ЧЗВ

1. Каква е разликата между гладките и обикновените извити графики?

Гладките извити графики използват математически алгоритми, за да създадат криви, които преминават възможно най-близо до точките от данни. Обикновените извити графики, от друга страна, просто свързват точките от данни с прави линии.

2. Кога трябва да използвам гладка извита графика?

Гладките извити графики са най-подходящи за показване на данни, които имат ясно дефинирана тенденция. Те са особено полезни за показване на промени във времето или други категории.

3. Кога трябва да използвам обикновена извита графика?

Обикновените извити графики са най-подходящи за показване на данни, които нямат ясно дефинирана тенденция. Те могат също да се използват за показване на връзката между две променливи.

4. Какъв е най-добрият начин да създам гладка извита графика?

Най-добрият начин да създадете гладка извита графика е да използвате функция за изглаждане, като SMOOTH() или EXPONDIST(). Тези функции могат да бъдат намерени в повечето електронни таблични програми, като Excel и Google Sheets.

5. Как мога да подобря външния вид на гладката си извита графика?

Можете да подоб