Как да наблюдавате MongoDB с Grafana и Prometheus на Ubuntu 20.04

Как да наблюдавате MongoDB с Grafana и Prometheus на Ubuntu 20.04

Въведение

MongoDB е популярна база данни с отворен код, която се използва за съхраняване на документи и структурирани данни. Тя е мащабируема, бърза и лесна за използване, което я прави чудесен избор за различни приложения. За да наблюдавате ефективно MongoDB, можете да използвате Grafana и Prometheus. Grafana е панел за визуализация с отворен код, който ви позволява да създавате изчерпателни табла за мониторинг. Prometheus е система за наблюдение и предупреждение с отворен код, която събира и съхранява метрики във времеви редове.

Интегрирането на MongoDB, Grafana и Prometheus ви дава възможност да наблюдавате работата на MongoDB, да откривате проблеми и да отстранявате грешки. В този урок ще ви покажем как да настроите Grafana, Prometheus и MongoDB на VPS с Ubuntu 20.04 и как да конфигурирате Grafana и Prometheus за наблюдение на MongoDB.

Изисквания

За да завършите този урок, ще ви трябват:

* VPS с Ubuntu 20.04
* Потребител sudo
* MongoDB, инсталиран на вашия VPS
* Достъп до терминала или SSH

Инсталиране и конфигуриране на Grafana

1. Инсталирайте Grafana

  Първи стъпки с уеб скрапинг в JavaScript


sudo apt update
sudo apt install grafana

2. Стартирайте Grafana


sudo systemctl start grafana-server

3. Активирайте Grafana


sudo systemctl enable grafana-server

4. Конфигурирайте защитната стена


sudo ufw allow 3000/tcp

Инсталиране и конфигуриране на Prometheus

1. Добавете хранилището на Prometheus


sudo apt install apt-transport-https
curl -fsSL https://repo.prometheus.io/gpg | sudo apt-key add -
echo "deb https://repo.prometheus.io/stable/ubuntu focal main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/prometheus.list

2. Инсталирайте Prometheus


sudo apt update
sudo apt install prometheus-server node-exporter

3. Стартирайте Prometheus


sudo systemctl start prometheus

4. Активирайте Prometheus


sudo systemctl enable prometheus

Интегриране на MongoDB с Prometheus

1. Инсталирайте експортьора на MongoDB


wget https://github.com/mongodb/mongo-go-driver/releases/download/v1.9.1/mongo-go-driver-v1.9.1.linux-amd64.tar.gz
tar -xvf mongo-go-driver-v1.9.1.linux-amd64.tar.gz
sudo cp mongo-go-driver/mongo-go-driver /usr/bin/

2. Создайте конфигурационен файл за експортиране


sudo nano /etc/prometheus/mongodb_exporter.yaml

Добавете следното съдържание към файла:

yaml
global:
scrape_interval: 15s

scrape_configs:
- job_name: 'mongodb'
static_configs:
- targets: ['localhost:27017']

3. Стартирайте експортиране


sudo systemctl restart prometheus

Конфигуриране на Grafana за наблюдение на MongoDB

1. Влезте в Grafana

Отворете уеб браузър и отидете на http://your_server_ip:3000. Влезте с потребителското име „admin“ и паролата „admin“.

2. Добавете източник на данни Prometheus

Кликнете върху иконата на зъбно колело в горното меню и изберете „Източници на данни“. Кликнете върху бутона „Добавяне на източник на данни“ и изберете „Prometheus“. Въведете следните данни:

* Име: MongoDB
* URL адрес: http://localhost:9090

3. Създайте табло

Кликнете върху иконата на таблото в горното меню. Кликнете върху бутона „Добавяне на табло“ и изберете „Празно табло“. Въведете име за таблото, като например „Наблюдение на MongoDB“.

4. Добавете панел към таблото

Кликнете върху бутона „Добавяне на панел“. Изберете „Графика“ от раздела „Панели“. Въведете следното запитване:


mongodb_connections

Кликнете върху бутона „Прилагане“.

5. Настройте панела

Настройте панела според вашите предпочитания. Можете да промените заглавието, вида на графиката и други опции.

6. Запазете таблото

Кликнете върху бутона „Запазване“ в горното меню, за да запазите таблото.

Заключение

Сега сте конфигурирали Grafana и Prometheus за наблюдение на MongoDB на вашия VPS с Ubuntu 20.04. Това ще ви помогне да наблюдавате работата на MongoDB, да идентифицирате проблеми и да предприемете действия, ако е необходимо. Редовното наблюдение ви позволява да сте наясно с производителността на MongoDB и да гарантирате, че е налична и работи както се очаква.

Често задавани въпроси

1. Какви са предимствата на използването на Grafana за наблюдение на MongoDB?
Grafana е панел за визуализация, който ви позволява да създавате изчерпателни табла за наблюдение, включително графики, табла и диаграми. Този визуален подход улеснява наблюдението на работата на MongoDB в реално време и идентифицирането на тенденции и проблеми.

2. Как Prometheus събира метрики от MongoDB?
Prometheus използва експортьор на MongoDB, който събира и излага метрики за процеса на MongoDB. Тези метрики включват информация за връзки, заявки и използване на ресурси.

3. Как да конфигурирам експортирането на MongoDB за събиране на конкретни метрики?
Можете да промените конфигурационния файл на експортирането на MongoDB (/etc/prometheus/mongodb_exporter.yaml), за да конфигурирате кои метрики да се събират. Допълнителна информация за наличните метрики можете да намерите в документацията на експортирането на MongoDB.

4. Как да добавям персонализирани панели към таблото си в Grafana?
Grafana ви позволява да създавате персонализирани панели, като използвате различни видове панели, включително графики, таблици и диаграми. Можете да добавяте персонализирани панели към таблото си, като кликнете върху бутона „Добавяне на панел“ и изберете типа панел, който искате да създадете.

5. Как да интегрирам други инструменти за наблюдение с Grafana и Prometheus?
Grafana и Prometheus могат да бъдат интегрирани с различни инструменти за наблюдение чрез плъгини и източници на данни. Това ви позволява да наблюдавате данни от други източници и да създавате изчерпателни табла за наблюдение.

6. Как да запазвам и споделям табла за наблюдение в Grafana?
Grafana ви позволява да запазвате табла за наблюдение, като кликнете върху бутона „Запазване“ в горното меню. Можете също така да споделяте табла с други потребители, като им предоставяте връзка към таблото.

7. Как да получа поддръжка за Grafana и Prometheus?
Grafana и Prometheus имат активни общности и добре документирани уикита, които могат да ви помогнат при отстраняване на проблеми и получаване на поддръжка. Можете също така да публикувате въпроси и да получите помощ във форумите за поддръжка на Grafana и Prometheus.

8. Как да актуализирам Grafana и Prometheus до най-новата версия?
За да актуализирате Grafana и Prometheus, можете да използвате следните команди:


sudo apt update
sudo apt upgrade grafana-server
sudo apt upgrade prometheus-server