Как да инсталирате Ruby on Rails с rbenv на Ubuntu 22.04

Как да инсталирате Ruby on Rails с rbenv на Ubuntu 22.04

Въведение

Ruby on Rails е популярен уеб фреймуърк, който е известен със своята елегантност, гъвкавост и удобство за разработчици. Той е избор по подразбиране за множество стартиращи компании и предприятия, като им помага да изграждат мащабируеми и сигурни уеб приложения. За да се възползвате от възможностите на Ruby on Rails, е от съществено значение да настроите правилната среда за разработка на вашия компютър.

В тази статия ще ви преведем през стъпка по стъпка ръководство за това как да инсталирате Ruby on Rails с rbenv на Ubuntu 22.04. Ще обясним подробно всяка стъпка, за да сте сигурни, че настройката е безпроблемна и ефективна.

Стъпки за инсталиране

1. Актуализиране на системата

Преди да започнете с инсталацията, е важно да актуализирате вашата система Ubuntu до най-новите пакети. Това ще гарантира, че всички зависимости са актуални и ще предотврати потенциални проблеми.

  9 първокласен софтуер за тестване на проникване за уеб приложения


sudo apt update
sudo apt upgrade

2. Инсталиране на Git

Git е система за контрол на версиите, която ще ви позволи да управлявате различните версии на вашия код на Ruby on Rails.


sudo apt install git

3. Инсталиране на rbenv

Rbenv е инструмент за управление на версии на Ruby, който позволява да имате инсталирани множество версии на Ruby на вашата система. Това е от решаващо значение, ако работите по проекти, които изискват различни версии на Ruby.


curl -fsSL https://github.com/rbenv/rbenv-installer/raw/main/install.sh | bash

След инсталиране на rbenv добавете следните редове към файла .bashrc.


export PATH="$HOME/.rbenv/bin:$PATH"
eval "$(rbenv init -)"

Заредете отново .bashrc файла.


source ~/.bashrc

4. Инсталиране на Ruby

Сега можете да инсталирате желаната версия на Ruby. В този пример ще инсталираме Ruby 3.1.2.


rbenv install 3.1.2

За да зададете инсталираната версия като глобална версия, използвайте следната команда.


rbenv global 3.1.2

Проверете инсталацията си.


ruby -v

5. Инсталиране на Rails

След като Ruby е инсталиран, можете да продължите с инсталирането на Rails.


gem install rails -v 7.0.4

Проверете инсталацията си.

  Най-добрата платформа за овладяване на работния процес с лекота


rails -v

Заключение

След като завършите стъпките, изброени в това ръководство, ще имате успешно инсталирана Ruby on Rails среда с помощта на rbenv на Ubuntu 22.04. Сега можете да започнете да разработвате, тествате и внедрявате вашите уеб приложения с увереност.

Не забравяйте, че е важно да поддържате вашата среда актуална с най-новите версии на Ruby и Rails, както и с всички зависимости. Това ще ви помогне да се възползвате от нови функции, поправки на грешки и подобрения в сигурността.

Често задавани въпроси

1. Мога ли да инсталирам Rails без rbenv?

Да, възможно е да инсталирате Rails без rbenv. Въпреки това, rbenv предлага удобство за управление на множество версии на Ruby, което го прави предпочитан инструмент за разработчици.

2. Какви са предимствата на използването на rbenv?

Rbenv ви позволява да инсталирате, превключвате и премахвате различни версии на Ruby лесно и ефективно. Той също така ви помага да изолирате проектите си и да предотвратите конфликти на зависимости.

3. Как да актуализирам Ruby до най-новата версия?

За да актуализирате Ruby до най-новата версия, изпълнете следните команди:

  Как да обучите Face ID, за да бъдете по-точни


rbenv update
rbenv global [най-новата версия на Ruby]

4. Как да премахна Ruby и Rails?

За да премахнете Ruby и Rails, изпълнете следните команди:


rbenv uninstall [версия на Ruby]
gem uninstall rails

5. Как да създам ново уеб приложение на Rails?

За да създадете ново уеб приложение на Rails, изпълнете следните команди:


rails new my_app
cd my_app
rails s

6. Как да разгърна приложение на Rails на сървър за производство?

Разгръщането на приложение на Rails на сървър за производство включва следните стъпки:

* Конфигуриране на уеб сървър (като Nginx или Apache)
* Създаване на база данни
* Мигриране на вашата база данни
* Компилиране на вашите активи
* Внедряване на вашето приложение

7. Какви са някои добри практики за разработка на Rails?

Някои добри практики за разработка на Rails включват:

* Използване на MVC модел
* Написване на чист и добре структуриран код
* Редовно тестване на вашия код
* Документиране на вашия код

8. Как да получа помощ и поддръжка за Ruby on Rails?

Има множество ресурси за получаване на помощ и поддръжка за Ruby on Rails, включително:

* Официалната документация на Ruby on Rails
* Форуми на общността
* Услуги за техническа поддръжка