Как да защитите WordPress с Fail2Ban на Ubuntu

Как да защитите WordPress с Fail2Ban на Ubuntu

Увод

WordPress е една от най-популярните системи за управление на съдържанието (CMS), използвана от милиони уебсайтове по целия свят. Като такава, тя е цел на злонамерени атаки, включително опити за груба сила, спам и DDoS атаки. За да защитите уебсайта си от тези заплахи, е от съществено значение да предприемете стъпки за подобряване на сигурността му. Fail2Ban е едно от най-ефективните решения за тази цел.

В този урок ще ви покажем стъпка по стъпка как да инсталирате и конфигурирате Fail2Ban на Ubuntu сървър, за да защитите WordPress сайта си от злонамерени атаки.

Инсталиране на Fail2Ban


sudo apt-get update
sudo apt-get install fail2ban

Конфигуриране на Fail2Ban

След инсталирането на Fail2Ban трябва да конфигурирате неговия конфигурационен файл /etc/fail2ban/jail.conf. Отворете файла с помощта на текстов редактор:


sudo nano /etc/fail2ban/jail.conf

Намерете секцията [DEFAULT] и направете следните промени:


bantime = 3600
findtime = 600
maxretry = 3

В тази конфигурация:

* bantime определя колко дълго IP адрес ще бъде забранен след неуспешни опити за вход.
* findtime определя периода (в секунди), през който се проследяват неуспешни опити за вход.
* maxretry задава максималния брой неуспешни опити за вход, преди да бъде забранен IP адрес.

Създаване на филтри за WordPress

Fail2Ban разчита на филтри за откриване и блокиране на злонамерени IP адреси. Защитата на WordPress изисква специфични филтри за WordPress.

  Как да изтеглите Spotify песни за слушане офлайн

За да създадете филтър за WordPress, добавете следния текст във файла /etc/fail2ban/filter.d/wordpress.conf:


[Definition]
failregex = ^<HOST> - - \[.\] \"POST .*/wp-login\.php HTTP/.*\" 401 .$
ignoreregex =

Този филтър съвпада с неуспешни опити за вход в страницата за вход на WordPress (wp-login.php) и ги добавя към затвора на WordPress.

Активиране на затвора на WordPress

След като създадете филтъра за WordPress, трябва да активирате затвора за WordPress във файла /etc/fail2ban/jail.local:


[wordpress]
enabled = true
filter = wordpress
action = iptables-multiport[name=wordpress, port="http,https", protocol=tcp]
logpath = /var/log/apache2/error.log
maxretry = 3

В тази конфигурация:

* enabled задава дали затворът е активиран.
* filter посочва филтъра, който да се използва за откриване на злонамерени дейности.
* action определя действието, което да се предприеме при откриване на злонамерено поведение (в този случай IP адресът ще бъде забранен от многопортово правило на защитната стена).
* logpath указва пътя до файла с регистрационния файл, който ще се наблюдава за злонамерени дейности.
* maxretry задава максималния брой неуспешни опити за вход, преди да бъде забранен IP адрес.

Рестартиране на Fail2Ban

След като направите промените в конфигурацията, рестартирайте Fail2Ban, за да влязат в сила новите настройки:


sudo systemctl restart fail2ban

Заключение

Инсталирането и конфигурирането на Fail2Ban на Ubuntu сървър е ефективен начин за защита на WordPress сайта ви от злонамерени атаки. Това ръководство ще ви помогне да предприемете необходимите стъпки за защита на уебсайта си от груба сила, спам и други заплахи.

  Как да промените редактора на crontab по подразбиране

Не забравяйте редовно да следите и актуализирате конфигурацията си на Fail2Ban, за да гарантирате, че тя отговаря на най-новите заплахи. Освен това използването на други мерки за сигурност като надеждни пароли, SSL сертификат и редовни актуализации на WordPress също е от съществено значение за поддържане на сигурността на уебсайта.

Често задавани въпроси

1. Какво е Fail2Ban и как помага за защита на WordPress сайта ми?
Fail2Ban е приложение за защита на сървъра, което следи за подозрителна дейност и автоматично забранява IP адреси, участващи в злонамерени дейности, като опити за груба сила и спам.

2. Изисква ли се специална конфигурация на Fail2Ban за WordPress?
Да, стандартната конфигурация на Fail2Ban не е достатъчна за защита на WordPress. Необходимо е да създадете специфичен филтър за WordPress и да активирате затвора за WordPress в конфигурационния файл на Fail2Ban.

3. Какви са най-важните настройки на конфигурацията на Fail2Ban за WordPress?
Най-важните настройки на конфигурацията на Fail2Ban за WordPress са: bantime, findtime, maxretry, filter и action. Настройването на тези параметри правилно е от решаващо значение за ефективното откриване и блокиране на злонамерени дейности.

  Как да нулирате потребителските опции и настройките на системния регистър в Word

4. Откъде мога да намеря повече информация за настройките на конфигурацията на Fail2Ban?
Можете да намерите подробна документация за настройките на конфигурацията на Fail2Ban в ръководството на Fail2Ban на официалния им уебсайт.

5. Трябва ли да актуализирам конфигурацията и филтрите на Fail2Ban след известно време?
Да, препоръчително е редовно да преглеждате и актуализирате конфигурацията и филтрите на Fail2Ban, за да гарантирате, че те отговарят на най-новите заплахи за сигурността.

6. Как Fail2Ban взаимодейства с други мерки за сигурност?
Fail2Ban работи заедно с други мерки за сигурност, като надеждни пароли, SSL сертификат и редовни актуализации на WordPress. Използването на комбинация от мерки за сигурност осигурява многопластов подход за защита на WordPress сайта ви.

7. Има ли някакви препоръчани инструменти или ресурси за управление на Fail2Ban?
Има няколко инструмента за управление на Fail2Ban като Fail2Ban GUI и Fail2Ban Manager. Тези инструменти могат да опростят конфигурацията и управлението на Fail2Ban.

8. Как да докладвам за фалшиво положителни или нежелани забрани?
Ако срещнете каквито и да е фалшиво положителни или нежелани забрани, можете да докладвате проблемите чрез официалния списък с пощи за дискусии на Fail2Ban или чрез проблема с GitHub.